Job Coaching

Frank heeft een unieke samenwerking tot stand gebracht met en mogelijk gemaakt door Humanitas-DMH, Werk en inkomen Lekstroom en ROC Midden Nederland Facility, Horeca en Travel College om mensen met een licht verstandelijke beperking en een achterstand op de arbeidsmarkt een startkwalificatie opleiding aan te bieden voor Horeca assistent niveau 1, met perspectief op een betaalde baan in onze maatschappij.

Voor wie is de opleiding

De pilot richt zich op mensen met een (licht verstandelijke) beperking, die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De, vaak voor buitenstaanders onzichtbare, beperking maakt dat deze mensen in reguliere programma’s niet mee kunnen komen. Het Grand Cafe is voor hen een laagdrempelige plek waar ze veilig zijn en waar extra rekening wordt gehouden met hun persoonlijke situatie.

Zij hebben door gebrek aan succes ervaringen een lage intrinsieke motivatie. Aan het werk gaan staat vaak laag op hun prioriteitenlijst. Door middel van een persoonlijk plan wordt er gewerkt aan hun motivatie, zelfvertrouwen en leermomenten. Naast de noodzakelijke competenties voor de opleiding leren zij hun basis werknemers vaardigheden zoals een regelmatig arbeid ritme opbouwen en sociale omgang met collega’s. Vandaar het unieke karakter van dit project.

Frank van der Zande
Humanitas DMH heeft een unieke en duurzame oplossing ontwikkeld samen met Chef kok en ondernemer Frank van der Zande van Umoja Food om deze doelgroep aan het werk te helpen door ze intensief en persoonlijk te begeleiden tijdens hun dagbesteding of de periode dat zij van een uitkering gebruik maken.Frank heeft zijn sporen verdiend in de horeca met zijn bedrijf Umoja waar hij als pionier en grondlegger werd bestempeld als het eerste duurzame restaurant van Nederland. Hij heeft jarenlang als erkend leerbedrijf en leermeester jonge koks opgeleid tijdens hun opleiding door zijn ervaring en kennis met passie te delen. Ook heeft hij als docent ervaring opgedaan bij de Hogeschool voor hotel en toerisme in de vakken koken,theorie en praktijk, en voedingsleer. Jarenlang was zijn ambitie om op een steeds hoger niveau te koken,nu haalt hij zijn inspiratie uit het delen van kennis door met aandacht en geduld ook deze mooie maar kwetsbare doelgroep te mogen begeleiden en ondersteunen en hen in de schijnwerpers te krijgen en een podium te bieden. Als extra ondersteuning heeft Frank al diverse cursussen en workshops aangeboden gekregen van Humanitas-DMH om deze doelgroep goed te leren begrijpen.

“Het ontdekken van deze, verborgen, doelgroep heeft mijn hart gestolen en dat is wat mij bij deze mooie mensen inspireert en motiveert. Deze doelgroep is zo eerlijk en het geeft zoveel voldoening om met hen te werken. Mijn doel is deze prachtige mensen weer deel te laten nemen aan het arbeidsproces door mijn kennis en ervaring met hen te delen en hen enthousiast te maken voor het koken met mooie producten die gemaakt zijn met respect voor mens, milieu en dier.” Frank zal zijn uitgebreide (horeca) netwerk gebruiken om deze doelgroep aan het werk te krijgen

Humanitas DMH
Humanitas DMH, dienstverlening aan mensen met een hulpvraag, is een landelijke organisatie voor gehandicaptenzorg. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking met een lichte tot zeer complexe hulpvraag kunnen bij hun terecht. Problemen op het vlak van verslaving, criminaliteit, misbruik en overlast komen in deze groep bovengemiddeld vaak voor. Zij zijn er in gespecialiseerd om juist met deze mensen te bepalen welke hulp en ondersteuning er nodig is, zodat de cliënt de dagelijkse dingen zo goed mogelijk zelf kan doen.

Grand Cafe Humanitas-DMH als erkend leerbedrijf SBB
Het Grand Cafe is gesitueerd in de centrale hal van het Centraal Bureau van Humanitas DMH in Nieuwegein.Tijdens lunchtijd is het Grand Cafe als bedrijfs restaurant geopend voor de medewerkers van Humanitas DMH maar ook voor de medewerkers van de overige aanwezige bedrijven in het pand. Naast de functie van bedrijfs restaurant biedt het Grand Cafe ook vergader faciliteiten met een gevarieerd lunch aanbod voor alle bewoners van het pand, Banqueting.

Alle (keuken) faciliteiten die nodig zijn voor het aanleren van de competenties van horeca assistent 1 zijn ruim aanwezig. De keuken van het Grand Cafe is professioneel en volledig ingericht en voorbereid om cursisten optimaal te kunnen laten presteren. Frank van der Zande begeleidt en leid de cursisten op en dat in de eigen vertrouwde en veilige omgeving van Humanitas DMH.

Het voordeel is dat het tempo kan worden aangepast voor deze doelgroep en de kans op uitval daardoor kleiner is. Er zijn altijd gediplomeerde gedrag deskundigen en begeleiders aanwezig ter ondersteuning van de cursisten.

De opleiding
Wij bieden een traject aan van 1 jaar, waarna bij succes mensen een diploma hebben voor horeca assistent niveau 1. Het traject zal opgebouwd zijn in een aantal fases, te weten:

Aanmelding
Cursisten worden geselecteerd en aangemeld door de gemeente.

Assessment
Cursisten krijgen bij aanvang een assessment aangeboden zodat de kans van slagen wordt ingeschat en hun niveau wordt bepaald. Op basis van de uitkomst zal een persoonlijk plan worden opgesteld dat als leidraad zal gelden voor het traject.

Scholing
Bij geschiktheid krijgen de cursisten gedurende acht maanden zowel theorie als praktijk aangeboden van erkend leermeester chef kok Frank van der Zande . Zij gaan 1 keer per week naar het ROCMN,met wie Frank een intensieve samenwerking heeft, en 4 dagen zijn zij werkzaam bij hun leerbedrijf Grand cafe Humanitas-DMH

Stage
Na acht maanden gaan de deelnemers extern stage lopen bij een bedrijf dat zich als partner aan onze pilot heeft verbonden. Binnen ons netwerk hebben wij werkgevers bereid gevonden die willen investeren in onze kandidaten. Het coachen van de werkgever is voor ons net zo belangrijk als het coachen en begeleiden van de cliënt. Een job coach maakt de match, begeleidt beiden gedurende het traject en dient als eerste aanspreekpunt bij vragen. Het doel is om de transitie naar werk voor zowel de klant als de werkgever zo zorgeloos mogelijk te maken. Wil je ook partner worden, neem dan contact op met Frank.

Landelijk erkend diploma.
De cursisten ontvangen een erkend diploma. Daarnaast streven wij ernaar om deze mensen in loondienst te plaatsen bij het stage bedrijf. Mocht dit geen ideale match zijn, dan zullen wij andere partijen benaderen voor een plaatsing.

Nazorg
Na een jaar en bij succesvolle plaatsing, zal er nazorg plaatsvinden in de vorm van werkbezoeken. Mocht het wenselijk zijn dat er job coaching ingezet wordt dan zal dit in overleg met de opdrachtgever ingezet kunnen worden.

Zoek je ook een mooie samenwerking? Nee dan contact met me op.

Meer info;
http://jobrun.nl/werkgever
http://www.humanitas-dmh.nl/
http://facilityhorecaentravel.rocmn.nl/
http://www.wil-lekstroom.nl/